Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.
Alla har rätt till nödinkvartering

Under köldperioden i början av året blev fjorton personer utan ett varmt nattkvarter i Helsingfors. Stadens socialdejour och de bostadslösas servicecenter erbjöd inte nödinkvartering, eftersom de bostadslösa inte var helsingforsbor. Det var till slut vanliga stadsbor som svarade på nödropen och öppnade sina dörrar för okända människor i nöd. Emmaus Helsingfors, tillsammans med andra organisationer, kräver att alla som befinner sig i Finland skall garanteras nödinkvartering. Vår grundlag förbinder oss till det. Läs hela ställningstagandet på finska.

Jubileumsår har börjat

År 2016 har det gått 50 år sedan Emmaus Helsingfors grundades. Enligt förebild från Frankrike inbjöd föreningen ända från början hjälpbehövade och privilegierade att tillsammans arbeta för att lindra nöden och avskaffa orsakerna till den. Verksamheten har hela tiden finansierats med intäkter från loppmarknader. Då Emmaus loppmarknad öppnades på Malmgatan 1966 var den då den första loppmarknadsbutiken i Helsingfors. Läs mera.

Vi inledde jubileumsåret med att öppna ett fönstergalleri i vår butik på Backasgatan 54. I galleriet kommer vi att ha en ny utställning varje månad. Januari månads konstnär var Juhani Vierimaa. I februari är det Toivo ja Rauhas tur. Välkomna!

Syföreningen på våren 2016

Syföreningen träffas onsdagen 10.2, 9.3, 6.4, 11.5 kl 16 - 20. Plats: Backasgatan 54. Syföreningen tar gärna emot nya deltagare och nya ideer. Välkommen!

En vädjan för flyktingarna

Emmaus Europas medlemsgrupper höll sitt regionala möte i Manchester den 3-6 september. Mer än 200 deltagare representerade 17 länder och över 20 000 Emmaus aktiva. Emmaus-grupperna speciellt i Frankrike och England har under många år välkomnat och hjälpt bl.a. papperslösa invandrare och flyktingar. Mötet tog ställning mot det omänskliga bemötande som invandrarna och flyktingarna utsätts för och vädjade till beslutsfattarna i Europas länder.

Emmaus Helsingfors ger ekonomiskt stöd till inhemska organisationer som hjälper papperslösa, invandrare och flyktingar bl.a. Global Clinic, Hirundo och Monika-Naiset. Dessutom ger vi genom t.ex. nätverket Vapaa liikkuvuus (Fri rörlighet) och Hirundo materiellt stöd och köpkort åt dem som mest behöver det. I det aktuella läget kommer vi att öka det ekonomiska och materiella stödet till flyktingar. I mån av möjlighet erbjuder vi också platser för arbetsprövning och jobb med lönestöd i Emmaus.

De varor som du donerar till Emmaus omsätter vi i pengar, som vi använder till att stöda dem som mest behöver det. Mera information om Emmaus stödverksamhet finner du här.

Emmaus är en solidaritetsloppmarknad

Emmaus' loppmarknader säljer donerade varor. Intäkterna används för att stöda våra samarbetspartners projekt på olika håll i världen och i närområdena. Våra loppmarknader upprätthålls huvudsakligen genom arbetsinsatser av frivilliga. Läs mer om Emmaus.

Du kan stöda Emmaus arbete genom att ge oss hela och rena begagnade kläder och lösöre i gott skick. Donationerna kan du föra till våra loppmarknader, Backasgatan 54 och Gyldénsvägen 2, under öppethållningstiderna, eller utnyttja vår transporttjänst. Tack för ditt stöd!