Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i mänsklig nöd och undanröja orsakerna. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra, och därmed också oss själva.

EMMAUS IDEAL

I sin bok Veljeys - ihmiskunnan elinehto (Broderskap - mänsklighetens livsvillkor) säger Abbé Pierre: "Kan vi likgiltigt följa med när hela folkgrupper blir fattigare och fattigare? Kan vi överlåta hundratusentals unga i arbetslöshetens grepp och stänga in dem i hopplöshet utan framtid? Låter vi hatet, rasismen och rädslan för varandra fortsätta at växa?

I dag, när världen har blivit en gemensam by, måste vi dela med oss. Dethär gäller inte bara arbetet, det gäller också vårt välstånd. Vi måste äntligen lära oss att leva tillsammans med alla våra olikheter och vi måste kämpa med alla våra krafter, ensamma och tillsammans, för att envar av oss skall kunna leva ett människovärdigt liv."

Alla Emmaus-grupper i världen förenas av Emmaus-rörelsens värderingar som preciseras i Emmaus-rörelsens manifest. Manifestet uppmanar oss att engagera oss i den mänskliga nöden och att undanröja nödens orsaker. Det gemensamma arbetet och stödet vi får av varandra, hjälper oss att förverkliga uppmaningen i vårt eget liv.