Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.
Städservice för stökiga och jäktiga

En arbetspool, som erbjuder jobb åt människor i en utsatt position som har flyttat till Finland, har startat sin verksamhet. Arbetspoolen består till en början av två städerskor, av vilka man kan beställa hemstädning. Arbetspoolen drivs av andelslaget Työtä ja toivoa (Arbete och hopp), som har startats för detta ändamål på initiativ av Emmaus. Bland andelslagets medlemmar finns förutom Emmaus Helsingfors även enskilda personer.

Mera information om arbetspoolen, beställning av städservice och priser hittar du här (på finska).

För flyktingarna

Emmaus Finlands höstseminarium i Nagu 11.9.2016 antog ett uttalande mot Finlands flyktingpolitik. "Attityderna i Finland och resten av Europa har hårdnat. Solidariteten och respekten för medmänniskor har minskat. De ekonomiska och sociala klyftorna har ökat. Finland är idag inte ett välkomnande land. Vi får nästan dagligen läsa om asylsökande, ensamkommande barn, familjer, ensamstående kvinnor med barn och offer för människohandel som utvisas trots uppenbara bevis på deras behov av skydd." Läs hela uttalandet.

Emmaus Helsingfors ger ekonomiskt stöd till inhemska organisationer som hjälper papperslösa, invandrare och flyktingar bl.a. Global Clinic, Hirundo och Monika-Naiset. Dessutom ger vi genom t.ex. nätverket Vapaa liikkuvuus (Fri rörlighet) och Hirundo materiellt stöd och köpkort åt dem som mest behöver det. I det aktuella läget kommer vi att öka det ekonomiska och materiella stödet till flyktingar. I mån av möjlighet erbjuder vi också platser för arbetsprövning och jobb med lönestöd i Emmaus.

De varor som du donerar till Emmaus omsätter vi i pengar, som vi använder till att stöda dem som mest behöver det. Mera information om Emmaus stödverksamhet finner du här.

Emmaus är en solidaritetsloppmarknad

På våra loppisar Backasgatan 54 och Gyldénsvägen 2 hittar du ytterst förmånliga husgeråd, säng- och linnekläder, möbler (på Backasgatan) och naturligtvis kläder for barn och vuxna.

Emmaus' loppmarknader säljer donerade varor. Intäkterna används för att stöda våra samarbetspartners projekt på olika håll i världen och i närområdena. Våra loppmarknader upprätthålls huvudsakligen genom arbetsinsatser av frivilliga. Läs mer om Emmaus.

Du kan stöda Emmaus arbete genom att ge oss hela och rena begagnade kläder och lösöre i gott skick. Donationerna kan du föra till våra loppmarknader, Backasgatan 54 och Gyldénsvägen 2, under öppethållningstiderna, eller utnyttja vår transporttjänst. Tack för ditt stöd!

Kort information om vår verksamhet år 2016.

Du behövs

Läs mer om hur du kan delta i vårt arbete.

Vi avhämtar donationer

I mån av möjlighet avhämtar vi avgiftsfritt inom huvudstadsregionen saker som donerats till loppmarknaderna.