Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i mänsklig nöd och undanröja orsakerna. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra, och därmed också oss själva.

EMMAUS HELSINGFORS VÄRDERINGAR

Emmaus-rörelsens världsmöte ordnas år 2016 och dess huvudtema är Emmaus värderingar. I Helsingfors har vi förberett oss inför världsmötet med en egen värdediskussion. Vi kom fram till att Emmaus Helsingfors tre viktigaste värderingar är:

Solidaritet. Vi tar alltid parti för de människor som är svagast och vi deltar i deras kamp för rättvisa. Principen för vår stödverksamhet är att hjälpa människor att hjälpa sig själv. Vi är dock medvetna om att vi också själv behöver hjälp: vi hjälper och blir samtidigt hjälpta.

Ansvar för människorna och miljön. Vi känner vårt ansvar för människor - både nära och fjärran - som behöver vårt stöd, för miljön och för kommande generationer. Vi motarbetar miljöförstöring, engångskultur och överdriven konsumtion. Med vår verksamhet vill vi ge ett exempel på ett alternativt sätt att leva.

Gemenskap. Emmaus’ arbetsgemenskap är viktig för oss. Vi får arbeta tillsammans för viktiga ändamål och samtidigt fylls vårt eget liv av glädje och betydelse. I Emmaus’ arbetsgemenskap ser vi olikheterna som en rikedom, vi välkomnar alla och försöker vara öppna och ärliga i hela vår verksamhet.