Emmaus' biståndsarbete innebär långsiktigt stöd till våra samarbetspartners egna projekt för att bygga en bättre framtid.

NOKOUÉSJÖNS VATTENPROJEKT I BENIN

Rent dricksvatten för 70 000

Se videoklipp på engelska.

Rent vatten är en grundrättighet för människan. Man måste administrera vattentillförseln såväl offentligt som demokratiskt.

Emmaus International och dess 327 medlemsorganisationer i 37 länder försvarar alla människors rättigheter till vatten. Emmaus har i Benin i Afrika tillsammans med lokalbefolkningen satt i gång ett vattenprojekt, där man tillämpar bestående lösningar för att trygga tillgången till rent dricksvatten för 70 000 invånare runt sjön Nokoué.

För att förverkliga projektet har Emmaus handlat enligt sina principer: lokalbefolkningen bestämmer själv vilka faktorer som är projektets viktigaste och hur vattentillförseln skall utvecklas. Invånarna i området har också grundat en förening för vattenkonsumenterna, vilken administrerar projektet. Sålunda tryggas det att beslutsfattandet grundar sig på lokala förhållanden och att lösningarna blir bestående.

Projektets målsättningar och läget i dag:

  • garantera rent vatten. Sex byar har nu fått rent dricksvatten och under år 2014 dras vatten till en sjunde by.
  • sanitet. Konstruktionen av toaletter fortsätter. År 2014 påbörjas konstruktionen av en vattenreningsanläggning.
  • undervisning i hygien. Undervisningen fortsätter i hemmen, i olika klubbar i skolorna och bland byarnas belsutsfattare
  • kunnande. Man ser till att byborna lär sig att sköta och upprätthålla vattensystemet och toaletterna.

Emmaus Helsingfors började stöda projektet år 2008. Mer information hittar du på Emmaus Internationals webbplats.