Emmaus' biståndsarbete innebär långsiktigt stöd till våra samarbetspartners egna projekt för att bygga en bättre framtid.

EMMAUS C.O.R.D.I.S I JOHANNESBURG

Emmaus Helsingfors har en ny samarbetspartner i Afrika

Organisationen Cordis (Christian Outreach Done in Solidarity) grundades av den franska prästen fader Louis år 1999 för att hjälpa utslagna människor bland annat genom att skapa arbetstillfällen för dem. Som fransman kände han till Emmaus, och fem år senare anslöt sig Cordis till Emmaus-rörelsen. År 2009 drabbades Cordis av en allvarlig kris då fader Louis mördades vid ett rån. Gruppen håller nu småningom på att komma på fötter igen efter att styrelsen förnyades år 2012.

Emmaus Cordis äger en 8 hektar stor tomt i Orange Farm-området söder om Johannesburg. På tomten finns flera byggnader, möjligheter att idka odling, samt maskiner och en torkningsplattform för framställning av tegelstenar.

Produktionen av tegel utgör Cordis främsta inkomstkälla. Dessutom samlar Cordis in donerade begagnade varor, som sorteras, prissätts och säljs på gruppens loppmarknad i Orange farm. Vid insamlingen används en lastbil, som Cordis har skaffat tack vare en penningdonation från Emmaus International.

Två representanter från Emmaus Helsingfors besökte Cordis i januari 2013 och bekantade sig med gruppens verksamhet och dess framtidsplaner. Efter besöket beslöt Emmaus Helsingfors styrelse att börja stöda Cordis, med sikte på att stabilisera tegelproduktionen. För 6000 e som Emmaus Helsingfors skickade har man köpt cement och andra råvaror i lager och betalar löner och elkostnader. Tack vare vårt stöd har man kunnat öka och effektivera produktionen. Man har också kunnat anställa fler, så 15 personer nu kan garanteras arbete 12-22 dagar i månaden och även får mellanmål och lunch. De som verkar i Cordis har fått starkare tro på framtiden och gemenskapsandan har stärkts. Ett problem som de söker lösa är hur man skall kunna skaffa den aska som behövs för tegelproduktionen förmånligt och av en pålitlig leverantör.