Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

Emmaus Nyheter

Emmaus Nyheter är ett medlemsblad, som Emmaus Helsingfors utger två gånger om året.