Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

EMMAUS HELSINGFORS RF:s STYRELSE

Styrelsemedlemmarna år 2018 är:

Helka Ahava, styrelsens ordförande
Mika Aalto-Setälä
Henri Holmberg
Ulla Hoyer
Pirjo Kivelä
Irma Lahdensuo
Anton Linder
Maija Ojala
Anna Sammalkorpi
Ulla Siljander
Pola Stenberg
Marianne von Knorring