Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

HEMLANDET

Stöd till flyktingar, bostadslösa, arbetslösa och utslagna

Emmaus Helsingfors stöder flera organsationer som jobbar med invandrare, flyktingar, arbetslösa, bostadslösa och utslagna personer i huvudstadsregionen, medels kläd-, sko-, köpkort- och bokdonationer. Bl.a. Vailla vakinaista asuntoa ry, KRIS, Monika-Naiset liitto, Hirundo och Global Clinic får också ekonomiskt stöd. I mån av möjlighet erbjuder vi också platser för arbetsprövning och jobb med lönestöd i Emmaus.