Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

HEMLANDET OCH NÄROMRÅDENA

Emmaus-rörelsen fick sin början i Frankrike på slutet av 40-talet, då Abbé Pierre bad några hemlösa män komma och hjälpa andra hemlösa och samtidigt hjälpa sig själva. Under 19 år, ända till 1980-talet, fanns det också i Helsingfors en kommunitet för hemlösa män. Gruppen samlade och reparerade begagnade saker som sedan såldes på Emmaus loppmarknader.

I dagens Helsingfors finns flera organisationer som har inriktat sig på att stöda bostadslösa, drogmissbrukare och andra utslagna. Emmaus Helsingfors stöder nödlidande i huvudstadsområdet genom varu- och penningdonationer till dessa organisationer.

På närområdena och i Europa har vi långvariga samarbetspartners i Estland, i Litauen samt i Polen och Ukraina.