Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

BILDER FRÅN EMMAUS HELSINGFORS HISTORIA OCH NUTID

Historiska stunder

Så här började det
70-talet
80-talet
Drumsö loppis under åren

Nutid

Modeuppvisning på 40 års festen 26.4.2006
Elisabeth de Godzinsky 90 år 8.4.2007
Globbarna
Fabriksgatan flyttar och andra talkobilder
Vi bygger Backasgatan
Julfesten 2007
Emmaus syföreningen 2008
Emmaus på Kallio församlings Myötämäki
Emmaus i Kohila
Emmaus vardag i Vallgård 2009
Salon Emmaüs 2010 i Paris
Emmaus Drumsö mitt i metrobygget 2012
Konstens natt på Emmaus
Emmaus-grupper träffas
Supertalka på Backasgatan 2013
Världen i byn -festivalen under åren
Julfesten 2013 på Drumsö