Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i mänsklig nöd och undanröja orsakerna. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra, och därmed också oss själva.

EMMAUS INTERNATIONAL

Emmausrörelsen fick sin början i Paris 1949. Då öppnade Abbé Pierre, präst och parlamentsledamot, sitt hem för några av samhällets utstötta och bad om deras hjälp för att kunna bistå andra som hade det svårt. Detta exempel inspirerade andra människor att bilda liknande grupper i Frankrike, i andra delar av Europa och runtom i världen.

I dag finns det 327 Emmausgrupper i 37 länder. Grupperna är självständiga, men förenas av Emmausrörelsens gemensamma ideal.

Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i den mänskliga nöden, samtidigt som vi skall göra vad vi kan för att undanröja nödens orsaker. Det gemensamma arbetet och det stöd vi får av varandra hjälper oss att följa uppmaningen i vårt eget liv.