Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

ARBETSLÄGER

Välkommen att delta i något av Emmaus arbetsläger! Där kan du under några veckor i internationellt sällskap pröva på Emmaus arbetsgemenskap. Det ordnas läger i olika delar av Europa där alla som fyllt 18 år kan vara med. Själva arbetet (insamling av begagnade kläder, saker och möbler och sortering, reparationer, försäljning o.s.v.) görs med frivilliga krafter och utan lön. Lägerdeltagarna betalar själva resorna, men på lägret erbjuds kost och logi. Mer information och ansökningsblanketter hittar du på Emmaus Europas websidor.