Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

LITAUEN

Flickgrupper mot människohandel

Mer än 1000 litauiska kvinnor och flickor faller årligen offer för människohandel, ca 400 av dem är 14-18-åringar.

Alltsedan år 2004 har man i Litauen medels flickgrupper strävat att stärka unga flickors självkänsla och på så sätt förhindra att de faller offer för människohandel. Grupperna, idag 34 stycken, har haft en positiv inverkan på flickornas liv.

Emmaus Helsingfors stöder verksamhet genom Emmaus Europa och betalar kostnaderna för två flickgrupper.