Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i mänsklig nöd och undanröja orsakerna. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra, och därmed också oss själva.

HELA VÄRLDEN

Utdrag ur Emmausrörelsens manifest:

Vårt mål är att verka för att varje människa, varje samhälle och varje nation skall kunna leva och utvecklas i en växelverkan där alla har samma värde.

Vår metod är att skapa, stödja och aktivera miljöer där alla genom att känna sig fria och respekterade kan reda sig själva och bistå varandra.

Det finns i dag 337 Emmausgrupper i världen. Deras verksamhetssätt varierar efter lokala förhållanden, men den vanligaste inkomstkällan är återanvändningsarbete. Privata donationer och västeuropeiskt statligt projektstöd bidrar till att finansiera social verksamhet, utbildningsstöd och intressebevakning.

Emmaus International är den internationella centralorganisationen för de lokala Emmausgrupperna. Vart fjärde år samlas representanter för grupperna till ett världsmöte, där man kommer överens om hur man skall samarbeta för en mänskligare värld. På Emmaus Internationals sekretariat i Paris arbetar drygt tio personer.

Mer information hittar du på Emmaus Internationals och Emmaus Europas webbplats. Kontaktinformation om Emmausgrupper ute i världen.