Välkommen att handla hos oss! Samtidigt främjar du återbruk och ansvarsfull konsumtion, minskar på avfallsberget och stöder vårt biståndsarbete.

TRANSPORTTJÄNST

I mån av möjlighet avhämtar vi avgiftsfritt inom huvudstadsregionen saker som donerats till loppmarknaderna. Avhämtningstjänsten sker med frivilliga krafter och vi kan hämta varor bara på torsdagar kl 9 - 16. Förfrågningar rörande transporttjänsten tfn 045 - 650 55 43 (mån - fre kl 11 - 16). Du kan meddela om du har behov av avhämtning också på den elektroniska blanketten nedan. Vi tar kontakt senast följande vardag efter kl 11.

Tveka inte att erbjuda oss varor. Det som är skräp för dig kan vara en skatt för någon annan! Observera ändå att chauffören känner till situationen på loppmarknaden och har rättighet att på ort och ställe besluta vad som är möjligt att ta emot. På grund av utrymmesbrist är vi någongång tvungna att avvisa också bra donationer. Vi ber givarna om förståelse! Mera information om hurudana donationer vi i allmänhet kan ta emot.

De varor som skall avhämtas bör vara färdigt packade i påsar eller lådor. Vi kan inte stå till tjänst med inpackning.

Blankett för avhämtning av varor

Obs! De med asterisk märkta fälten är oblikatoriska.

Skickas...