Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

EMMAUS SYFÖRENING

...gemenskap, hjälpsamhet, arbetsglädje, återanvändning!

I syföreningarna tillverkar man av överblivet material från loppmarknaderna allt möjligt, men alltid något roligt och överraskande!

Enligt god syföreningssed hör det, vid sidan av tillverkningen, till också annat program, vi njuter av bordets håvor, samtalar, ser kanske på bilder eller läser någonting.

Syföreningarna samlas i Emmaus utrymmen, Backasgatan 54, ca en gång per månad.