Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

FRIVILLIGT ARBETE

I huvudstadsregionen deltar en färgstark grupp entusiaster i Emmaus verksamhet. Här finns människor i alla åldrar, med utbildning och utan, både veteraner och nybörjare.

I vår fria och toleranta gemenskap kan var och en delta enligt sina möjligheter och krafter, och utnyttja sin förmåga, sin erfarenhet och sina kunskaper.

Vi olika slags människor inom Emmaus förenas av viljan att göra något tillsammans för en rättvisare värld. En Emmausvolontär säger det så här: "Att man kan göra något konkret i gemenskap med likasinnade känns bra."