Emmaus' biståndsarbete innebär långsiktigt stöd till våra samarbetspartners egna projekt för att bygga en bättre framtid.

CUNA NAZARETH I PERU

Daghem i Peru

Fundación Cuna Nazareth är en stiftelse som grundades på 60-talet på initiativ av Emmaus del Peru. Den tillkom därför att det fanns ett stort behov att hjälpa barn som på grund av föräldrarnas arbetstider lämnades ensamma hemma dagen lång, fastän de var alldeles för små för att ta vara på sig själva. I dag har stiftelsen ett daghem i Chorillos, Lima med över 100 barn.

Barnen på Cuna Nazareth kommer från fattiga s.k. problemfamiljer. På daghemmen får barnen frukost, lunch och dessutom middag före hemfärden. Genom tillsatsnäring försöker man stimulera tillväxten hos de undernärda barnen. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Stiftelsen har som mål att försöka bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena.

Emmaus Helsingfors stöder, med inkomster från loppmarknaderna, daghemmets verksamhet via U-landsföreningen Svalorna.

Arbetslösa unga blir professionella återvinnare

Cuna Nazareth börjar bygga en återvinningscentral, där arbetslösa unga från fattiga familjer utbildas till professionella återvinnare. Syftet med projektet är att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom återvinning. En del av de unga får efter utbildningen arbete på återvinningscentralen, de övriga får som yrkesutbildade söka arbete på annat håll. Då återvinningscentralen har blivit självförsörjande är det meningen att den skall ge intäkter för att stöda verksamheten vid Cuna Nazareths daghem.

I samarbete med Cuna Nazareth är Emmaus Helsingfors och tre andra finländska Emmausgrupper, U-landsföreningen Svalorna, Emmaus Westervik och Emmaus Åland med och planerar och finansierar projektet. Man har byggt de yttre ramarna för återvinningscentret och år 2012-2013 etablerar man återvinningscentralens verksamhet och utbildar de första ungdomarna. Projektet har fått projektstöd från Finlands Utrikesministerium.

Cuna 50 år festpublikationer: