Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

POLEN OCH UKRAINA

Stöd till Emmaus-kommuniteter för bostadslösa i Polen och Ukraina

Emmaus Helsingfors deltar aktivt i Emmaus Europas Polen-Ukraina samarbete. Under flera år har vi givit ekonomiskt stöd till den ukrainska gruppen Emmaus Oselya, som på många sätt hjälper de hemlösa i staden Lvov. Emmaus Rzeszow, som håller på att bygga en ny kommunitet för hemlösa i Polen, har också fått ekonomiskt stöd av oss.

Tre gånger om året skickar vi tillsammans med Emmaus Westervik en långtradarlast med kläder och andra varor till Polens Emmaus-grupper. Polackerna deltar i transportkostnaderna, de säljer sakerna på sina egna loppmarknader och använder försäljningsinkomsterna till socialt arbete bland hemlösa.