Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

VERKSAMHETSPLANER

Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplan 2011
Verksamhetsplan 2010

Budget 2018