Välkommen att handla hos oss! Samtidigt främjar du återbruk och ansvarsfull konsumtion, minskar på avfallsberget och stöder vårt biståndsarbete.

VARUDONATIONER

Du kan stöda Emmaus arbete genom att ge oss hela och rena begagnade kläder och lösöre i gott skick. Donationerna kan du föra till våra loppmarknader, Backasgatan 54 och Gyldénsvägen 2, under öppethållningstiderna, eller utnyttja vår transporttjänst.

Vi tar emot

 • rena dam-, mans-, och barnkläder i gott skick
 • skor i gott skick
 • rena hemtextiler, linnekläder, handarbeten, garn i gott skick
 • kärl, hushållsartiklar och andra utensilier för hemmet i gott skick
 • sportsaker, skidor dock huvudsakligen med kängor som passar till bindningarna
 • en liten mängd böcker
 • endast till Backasgatan: möbler i gott skick beroende på situationen i butiken, stora soffor och sängar bara undantagsvis.
 • endast till Backasgatan: barnvagnar och kärror.

Vi kan inte ta emot

 • skrymmande hushållsmaskiner såsom kylskåp, spisar, mikron och tvättmaskiner
 • datorer, televisionsapparater
 • möbler av spånskivor som är isärtagna i delar
 • byggnadsmaterial, badkar, WC-skålar, köks- och klädskåp
 • VHS-kassetter.

Donerade saker säljs på våra loppmarknader i Vallgård och på Drumsö. En del av kläderna packas för biståndsförsändelser bl.a. till Polen. Loppmarknadsintäkterna går till biståndsarbete i Indonesien, Sydafrika och Peru och till andra såväl internationella som inhemska solidaritetsprojekt. En del av intäkterna går till att täcka de löpande utgifterna för verksamheten, varav hyrorna utgör den största utgiftsposten.

Uppgifter om avfallshantering och återvinning i samband därmed hittar du på Helsingforsregionens miljötjänsters sidor.

Allmänna fakta om en ekologiskt hållbar utveckling hittar du på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.