Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Verksamhetsberättelse 2016
Resultaträkning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Resultaträkning 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010