Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

VART GÅR PENGARNA OCH VARORNA?

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs medels frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i syd, i hemlandet och på närområdena.

År 2017 gav vi lite över 130 000 euro i ekonomiskt stöd, en tredjedel av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt ca 1900 kollin i materiell hjälp till hemlandet och till Emmaus-grupper i Polen och Rumänien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker till ett värde av 2820 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2018 har vi givit följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete:

Till närområdena:

  • Byprojekt i Bulgarien: 18750 euro
  • Katikoti i Estland för husets remontkostnader: 20 000 euro
  • Emmaus Oselya i Ukraina: 2000 euro
  • Nasha Khata i Ukraina för att stöda jordbruksaktiviteter: 2000 euro
  • MPFSC i Litauen för att stöda flickgrupper mot människohandel: 2000 euro

Till hemlandet:

Till katastrofhjälp:

  • Emmaus International för Rohingya refugees i Bangladesh: 1000 e

Materiellt stöd under 2018 har vi givit till