Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i mänsklig nöd och undanröja orsakerna. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra, och därmed också oss själva.

ÄR EKONOMISK TILLVÄXT EN FÖRUTSÄTTNING FÖR VÄLSTÅND?

Hållbar utveckling/ 'nerväxt' (degrowth) var temat för Emmaus Finlands seminarium den 18.- 19.9.2010 i Ekenäs.

"Den rikaste femteldelen av jordens befolkning använder redan nu över hundra gånger mera av jordens bruttonsationalprodukt än den fattigaste femtedelen. Största delen av finländarna hör till den gruppen. Och jordens resurser är begränsade. Om alla skulle konsumera lika mycket av jordens resurser som en finländare i genomsnitt skulle det redan behövas tre jordklot. Idag bygger emellertid både ekonomin och politiken på fortsatt tillväxt. På en sådan grund kan hållbar utveckling inte byggas." Citat ur Uffe Särs inledningsanförande med rubriken Hållbar utveckling.

"Nerväxt skulle betyda måttlighet men inte brist eller fattigdom. Mindre kan i själva verket betyda mer: om vi avstår från begäret efter pengar och varor, kunde vårt liv vara bättre, enklare, men socialt rikare, vi skulle ha mera tid för vår familj och för våra vänner, och mera natur- och kulturupplevelser. Samtidigt skulle vi få ett liv som inte förstör det ekosystem , som vi är beroende av." Citat ur Ulla Hoyers inledningsanförande med rubriken Nerväxt och Emmaus-rörelsen.