Emmausrörelsens manifest uppmanar oss att engagera oss i mänsklig nöd och undanröja orsakerna. Vi arbetar tillsammans och hjälper varandra, och därmed också oss själva.

PÅVERKANSARBETE

Emmaus Helsingfors samlar människor, som önskar arbeta tillsammans för en rättvisare och bättre värld. Vårt mål är en livsmiljö, där var och en kan känna sig värdefull och där människan inte äventyrar naturens balans. Härtill strävar både vårt arbete på loppmarknaderna och samarbetet med våra partners i utvecklingsländerna och i närområdena. I enlighet med Emmaus-rörelsens manifest vill vi dessutom på andra sätt väcka människors samvete och medvetenhet. Därför strävar Emmaus Helsingfors till att päverka beslutsfattare och den allmänna opinionen medels tidningsartiklar, ställningstaganden och kampanjer.

Påverkansarbete för internationella Emmaus-rörelsens mål

Emmaus Helsingfors verkar aktivt inom den internationella Emmaus-rörelsen. När vi samlar våra krafter inom Emmaus Finland, Emmaus Europa och Emmaus International får vi mera synlighet för våra krav. En av huvudlinjerna för Emmaus International och Emmaus Europa är försvaret av den fria rörligheten. Emmaus Finland höll samma linje med sitt ställningstagande för de romska tiggarnas rättigheter.

Emmaus Helsingfors är också med i Papperslös-nätverkets ställningstaganden för jämlik tillgång till hälsovård och för kvinnors rättigheter.

Påverkansarbete inom Finlands biståndspolitik

Vi är en aktiv medlem av KEPA, Servicecentralen för utvecklingssamarbete. Vi deltar i gemensamma kampanjer och evenemang, såsom Världen i byn, kampanjen för att höja Finlands bistånd till 0,7 % och 'globbar'-evenemanget på bilden, där representater från medborgarorganisationer ställde frågor till riksdagsledamöter om biståndet.

Påverkansarbete för en ekologisk livsstil

Vi önskar befrämja ekologisk livsstil och förnuftg konsumtion, dvs att man undviker onödiga inköp, att man minskar avfallet genom att använda produkter till slut, att man reparerar det som har gått sönder och att man återanvänder saker. Loppmarknaderna liksom syförenings- och reparationssömnadsverksamheten befrämjar detta. Dessutom deltar vi aktivt i Återanvändningsrörelsen (Kierrätysliike) och i dess evenemang, såsom Sluta slösa-veckan och Återanvändningsfabriken (Kierrätystehdas).