Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

FRIVILLIGT ARBETE PÅ LOPPMARKNADER

Emmaus Helsingfors loppmarknader upprätthålls genom arbetsinsatser av frivilliga. På loppmarknaderna arbetar varje vecka 30 - 40 volontärer i längre eller kortare pass, beroende på livssituation och egna krafter. De yngsta är grundskolelever som genomför sin praoperiod och de äldsta över 80-åriga pensionärer. Arbetet är praktiskt: att tillsammans sortera donerade saker, att prissätta och sälja dem, att bära möbler, att ställa i ordning och städa, att förpacka biståndsförsändelser, att laga mat och arrangera evenemang osv.

Vad tycker våra volontärer om Emmaus?
"Man har hem- och familjekänsla på Emmaus och det känns gott. Alla som vill vara med är välkomna. Och man har möjlighet att utan egen vinning i någon mån kunna stöda medmänniskor som har det svårt. Samtidigt hjälper man också sig själv."
"Ideologin inom Emmausarbetet fängslade mig genast. Att man kunde göra något konkret i gemenskap med likasinnade känns bra."

Om ditt intresse har vaknat kan du kontakta Emmaus genom att fylla i nedanstående blankett. Vi svarar så snart som möjligt och berättar, om vi just nu behöver nya frivilliga och till vilka arbetsuppgifter.

Jag vill arbeta som Emmaus volontär

Obs! De med asterisk märkta fälten är oblikatoriska

Skickas...