Emmaus är en möjlighet för olika människor i olika åldrar att - allt efter sin kraft och förmåga - delta i ett meningsfullt arbete för en jämlikare värld.

ESTLAND

Stöd till utvecklingsstörda och åldringar

I Kohila, i Estland, stöder vi ett hem för utvecklingsstörda Katikoti samt ett stödcenter för åldringar som upprätthålls av samma stiftelse. Vi gör detta i samarbete med föreningen Toivo ja Rauha ry i Karislojo.

I Katikoti bor nio utvecklingsstörda vuxna i hemliknande förhållanden i ett hus som tidigare tjänade som semestervilla för sovjeteliten. Tillsammans med husets invånare renoverar vi detta idylliska men ganska nedslitna hus. Vi ger också ekonomiskt stöd, samt möbler och andra saker för att förbättra boendestandarden.

Stödcentret för åldringar i Kohila upprätthåller en loppmarknad för att finansiera matservice för åldringarna. Åldringarna kan komma till stödcentret för att tillbringa dagen och för att träffa varandra. Vi hjälper stödcentret genom att donera möbler och hushållssaker.