Emmaus är en internationell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Den har som uppgift att hjälpa nödställda och därigenom främja rättvisa och fred.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontor

Backasgatan 54 A
00510 Helsingfors
tfn 045 13 88 673 (mån - fre 11 - 17)
toimisto at emmaushelsinki.fi

Loppmarknader

Vallgård
Backasgatan 54
tfn 045 13 88 673

Drumsö
Gyldénsvägen 2
tfn 045 236 00 01

Transporttjänst

tfn 045 650 55 43 (mån - fre 11-16)

Bankkonto

FI17 5780 1020 0039 04, medlemsavgifter: referensnr 11112

Registreringsnummer

110.112

FO-nummer

0315404-8

Facebook Facebook-linkki