Emmauksen tapa toimia kehitysyhteistyössä on antaa pitkäjänteistä tukea kumppaneiden omille hankkeille paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

NOKOUÉ-JÄRVEN VESIPROJEKTI BENINISSÄ

Puhdasta juomavettä 70 000 ihmiselle

Katso englanninkielinen video Nokoué-järven hankkeesta.

Puhdas vesi on ihmisen perusoikeus. Vedensaantia tulee hallita julkisesti ja demokraattisesti.

Kansainvälinen Emmaus ja sen 327 jäsenjärjestöä 37 maassa puolustavat kaikkien ihmisten oikeutta veteen. Emmaus on yhdessä paikallisten ihmisten kanssa käynnistänyt Afrikan Beninissä Nokoué-järven vesiprojektin, jossa kestäviä ratkaisuja käyttäen turvataan 70 000 asukkaalle puhdas juomavesi.

Projektin menetelmät ovat Emmaus-liikkeen periaatteiden mukaisia: paikalliset ihmiset itse päättävät, mitkä asiat ovat projektissa etusijalla ja mitä vedensaantitapoja kehitetään. He ovat myös perustaneet veden käyttäjien yhdistyksen, joka hallinnoi projektia. Näin varmistetaan se, että päätöksenteko perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja ratkaisuista tulee kestäviä.

Projektin tavoitteet ja töiden nykyvaihe:

  • taata puhdas vesi. Kuuden kylän vesiverkosto on valmiiksi rakennettu ja seitsemäs rakennetaan vuonna 2014
  • sanitaatio. Käymälöiden rakentaminen jatkuu 2014. Vuonna 2014 aletaan rakentaa vedenpuhdistuslaitosta
  • hygieniakasvatus. Valistustyötä jatketaan kodeissa, koulujen yhteydessä toimivissa kerhoissa ja kylän vaikuttajahenkilöille
  • osaaminen. Luodaan kyliin vankka osaaminen vesijärjestelmän ja käymälöiden ylläpidossa ja huollossa.

Emmaus Helsinki on tukenut Nokoué-järven vesiprojektia vuodesta 2008 alkaen. Lisätietoa vesiprojektista saat Kansainvälisen Emmauksen sivuilta.