17.5.2018

Kehitysyhteistyö

Emmauksen toiminta on tapa jakaa huolia, toivoa ja muutoksen toteutusta. Erilaisten ihmisten tasa-arvoisen rinnakkaiselon edistämiseksi teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa eri puolilla maailmaa. Laadimme kumppanin kanssa suunnitelman, jossa paikallinen taho vastaa toteutuksesta ja Emmaus osasta rahoitusta. Tulokset arvioidaan yhdessä 1-3 vuoden välein, minkä jälkeen sovitaan jatkosta. Tavoitteista riippuen yhteistyö voi olla lyhytaikaista tai kestää pitkään.

Voit osallistua Emmauksen kehitysyhteistyön rahoitukseen eri tavoilla. Kirpputoritulot syntyvät tavaralahjoittajien, vapaaehtoistyöntekijöiden ja ostajien yhteistyönä.

Emmaus Helsinki on aktiivinen jäsen Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:ssä, joka on suomalaisten kansalaisjärjestöjen avoin tietokeskus ja yhteistyöelin.

Emmaus Helsingin kehitysyhteistyökumppanit ovat Kansainväliseen Emmaukseen kuuluvat  järjestöt: Cuna Nazareth Perussa ja Cordis Etelä-Afrikassa. Vuonna 2018 aloitimme uuden hankkeen Intiassa yhdessä Siemenpuu-säätiön kanssa.

Peru: Cuna Nazareth

Fundación Cuna Nazareth on 60-luvulla Perun Emmauksen aloitteesta syntynyt kansalaisjärjestö. Se syntyi tarpeesta auttaa lapsia, jotka vanhempien työssäkäynnin vuoksi joutuivat viettämään pitkiä aikoja yksin kotona, vaikka olivat vielä aivan liian pieniä huolehtimaan itsestään. Tällä hetkellä säätiöllä on Liman alueella Chorrillosissa päiväkoti, jossa n. 150 köyhien perheiden lasta saa turvallisen päivähoidon.

Cuna Nazarethin lapset tulevat köyhistä ongelmaperheistä. Päiväkodissa lapset saavat aamiaisen, lounaan ja vielä päivällisen ennen kotiinlähtöä. Aliravittujen lasten kasvua pyritään tukemaan lisäravintein. Lapsille ja heidän perheilleen tarjotaan sekä psykologin että sosiaalityöntekijän palveluita. Säätiön laajempana tavoitteena on köyhyyden ja syrjäytymisen kierteen katkaiseminen, sosiaalisten oikeuksien ulottaminen laajemmalle sekä tasa-arvoisemman aseman luominen slummista tuleville lapsille.

Emmaus Helsinki tukee kirpputorituotollaan päiväkodin toimintaa Kehitysmaayhdistys Pääskyjen välityksellä.

Cuna Nazareth on laajentanut toimintaansa rakentamalla kierrätyskeskuksen, jossa koulutetaan köyhien perheiden työttömistä nuorista kierrätyksen ammattilaisia. Tavoite on parantaa nuorten naisten ja miesten sosiaalista asemaa koulutuksen ja työpaikkojen avulla sekä kohentaa ympäristön tilaa kierrätystoiminnalla. Osa nuorista saa koulutuksen päätyttyä työpaikan kierrätyskeskuksessa, muut lähtevät ammattikoulutuksen saaneina etsimään työtä muualta. Tarkoitus on, että kierrätyskeskuksesta saadulla ylimääräisellä tulolla tuetaan Cuna Nazarethin päiväkodin toimintaa.

Kierrätyskeskuksen suunnittelussa ja rahoituksessa olivat mukana Emmaus Helsinki sekä kolme muuta Suomen Emmaus-ryhmää: Kehitysmaayhdistys Pääskyt, Emmaus Westervik ja Emmaus Åland. Vuosina 2011-2012 rakennettiin puitteet kierrätyskeskukselle, ja sen jälkeen on vakiinnutettu kierrätyskeskuksen toiminta sekä koulutettu ensimmäiset nuoret. Hanke sai Suomen Ulkoministeriön hanketukea.

Alla kierrätyskeskushankkeen esite ja Cuna Nazarethin 50-vuotisjuhlajulkaisu (klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan itse dokumenttia).

   

Etelä-Afrikka: Cordis

Cordis-järjestön (Christian Outreach Done in Solidarity) perusti ranskalainen lähetyspappi isä Louis 1999 auttamaan syrjäytyneitä ihmisiä muun muassa luomalla heille ansiomahdollisuuksia. Isä Louis tunsi ranskalaisena Emmauksen, ja viisi vuotta myöhemmin Cordis liittyi Emmaukseen. Vuonna 2009 Cordis joutui vakavaan kriisiin, kun isä Louis murhattiin ryöstön yhteydessä. Vuonna 2012 Cordisin hallitus uudistettiin, ja ryhmä on nyt vähitellen pääsemässä uudestaan jaloilleen.

Emmaus Cordis omistaa 8 hehtaarin maa-alueen Johannesburgin eteläpuolella Orange Farm -nimisellä alueella. Cordisin maalla on useita rakennuksia, viljelyyn kelpaavaa maata ja tiilin valmistukseen tarvittavat koneet ja kuivatusalustat.

Cordisin tärkein tuloa tuottava toiminta on tiilien valmistus. Lisäksi Cordis kerää Johannesburgin alueelta lahjoitettua käytettyä tavaraa, joka lajitellaan, hinnoitellaan ja myydään yhdistyksen kirpputorilla Orange Farmissa.

Emmaus Helsingin edustajat vierailivat Cordisissa tammikuussa 2013 ja uudestaan tammikuussa 2017 tutustumassa toimintaan ja Cordisin suunnitelmiin. Ensimmäisen vierailun jälkeen aloimme tukea Cordisia toiminnan vakiinnuttamisessa. Ongelmana on ollut mm. tiilien laatuvaihtelu ja kyvyttömyys vastata kysyntään raakamateriaalien puutteen vuoksi. Emmaus Helsingin antaman rahallisen tuen ansiosta  Cordis on voinut kasvattaa tuotantokapasiteettia ja tehostaa tuotantoa. Myös lisää työntekijöitä on voitu palkata, ja heitä on nyt n. 15. Heille voidaan taata 12-22 päivää töitä kuussa, ja he ovat alkaneet saada myös välipalaa ja lounasta. Cordislaisissa on herännyt usko tulevaisuuteen, ja myös yhteishenki on parantunut. Iso alue ja monet rakennukset luovat hyvät edellytykset monenlaiselle tuloa tuottavalle toiminnalle.

Intia: Parivartan

Yhteistyössä Siemenpuu-säätiön kanssa aloitettiin 2018 kolmivuotinen hankeyhteistyö. Hankkeen toteuttaa Chhattisgarhin osavaltiossa toimiva Parivartan-järjestö, jonka kanssa Siemenpuu on tehnyt yhteistyötä usean vuoden ajan. Toiminnan keskiössä on erityisen heikossa asemassa olevan pardhi-adivasiryhmän elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään  yhteismetsäoikeuksia sekä parantamaan adivasinaisten bambukäsitöihin perustuvaa toimeentuloa.