2.7.2018

Vaikuttaminen

Emmaus Helsinki yhdistää ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhdessä työtä paremman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tavoitteemme on elinympäristö, jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas ja jossa ihminen ei toiminnallaan vaaranna luonnon tasapainoa. Tähän tähtää työmme kirpputoreilla ja yhteistyöhankkeet kehitysmaissa ja lähialueilla. Emmaus-liikkeen manifestin mukaisesti haluamme käyttää myös kaikkia muita keinoja ihmisten omantunnon ja tietoisuuden herättämiseksi. Siksi Emmaus Helsinki pyrkii vaikuttamaan päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen myös mm. lehtiartikkeleilla, kannanotoilla ja kampanjoilla.

Vaikuttaminen Emmaus-liikkeen ajamien tavoitteiden puolesta

Emmaus Helsinki toimii aktiivisesti kansainvälisessä Emmaus-liikkeessä. Kun yhdistämme voimamme Emmaus Suomessa, Emmaus Euroopassa ja Kansainvälisessä Emmauksessa, saamme enemmän kuuluvuutta vaatimuksillemme. Kansainvälisen Emmauksen ja Emmaus Euroopan yhtenä päälinjana on vapaan liikkuvuuden puolustaminen. Emmaus Suomi oli samoilla linjoilla ottaessaan kantaa romanikerjäläisten oikeuksien puolesta. Emmaus Helsinki on mukana myös mm. Paperittomat-verkoston kannanotoissa paperittomien terveydenhuollon ja naisten oikeuksien puolesta.

We Are a Welcoming Europe -kampanjassa Emmaus Helsinki oli yksi Suomen kampanjan taustaryhmistä.

Vaikuttaminen Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaan

Toimimme aktiivisesti Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:ssä osallistuen yhteisiin kampanjoihin ja tapahtumiin kuten Maailma kylässä, Suomen kehitysyhteistyön 0,7 % -kampanja ja esimerkiksi globbaritapahtumaan, jossa kansalaisjärjestöjen aktiivit kyselivät kansanedustajilta kehitysyhteistyöasioista.

Vaikuttaminen ekologisen elämäntavan puolesta

Haluamme edistää ekologista elämäntapaa ja järkevää kulutusta, jossa vältetään turhia ostoksia ja vähennetään jätteen muodostusta käyttämällä tavarat loppuun, korjaamalla rikkinäinen ja kierrättämällä. Näitä asioita viemme eteenpäin koko toiminnassamme kirpputoreilla ja myös mm. ompeluseuroissa, työpajoissa ja korjausompelupalvelussa.