3.7.2018

Påverkansarbete

Emmaus Helsingfors samlar människor, som önskar arbeta tillsammans för en rättvisare och bättre värld. Vårt mål är en livsmiljö, där var och en kan känna sig värdefull och där människan inte äventyrar naturens balans. Härtill strävar både vårt arbete på loppmarknaderna och samarbetet med våra partners i utvecklingsländerna och i närområdena. I enlighet med Emmaus-rörelsens manifest vill vi dessutom på andra sätt väcka människors samvete och medvetenhet. Därför strävar Emmaus Helsingfors till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen medels tidningsartiklar, ställningstaganden och kampanjer.

Påverkansarbete för internationella Emmaus-rörelsens mål

Emmaus Helsingfors verkar aktivt inom den internationella Emmaus-rörelsen. När vi samlar våra krafter inom Emmaus Finland, Emmaus Europa och Emmaus International får vi mera synlighet för våra krav. En av huvudlinjerna för Emmaus International och Emmaus Europa är försvaret av den fria rörligheten. Emmaus Finland höll samma linje med sitt ställningstagande för de romska tiggarnas rättigheter. Emmaus Helsingfors är med i Papperslös-nätverkets ställningstaganden för jämlik tillgång till hälsovård och för kvinnors rättigheter.

Emmaus Helsingfors var också en av de finländska bakgrundsgrupperna för kampanjen We Are a Welcoming Europe.

Arbete för att påverka Finlands biståndspolitik

Vi är en aktiv medlem av  Finländska utvecklingsföreningar – Fingo rf. Vi deltar i gemensamma kampanjer och evenemang, såsom Världen i byn, kampanjen för att höja Finlands bistånd till 0,7 % och ‘globbar’-evenemanget, där representater från medborgarorganisationer ställde frågor till riksdagsledamöter om biståndet.

Arbete för en ekologisk livsstil

Vi önskar befrämja ekologisk livsstil och förnuftig  konsumtion, dvs att man undviker onödiga inköp, att man minskar avfallet genom att använda produkter till slut, att man reparerar det som har gått sönder och att man återanvänder saker. Loppmarknaderna liksom syförenings- och reparationssömnadsverksamheten befrämjar detta.