3.7.2018

Syföreningen

…gemenskap, hjälpsamhet, arbetsglädje, återanvändning!

I syföreningen gör man allt möjligt av överblivet material från loppmarknaderna, men alltid något roligt och överraskande!

Till god syföreningssed hör att man utöver sömnaden också har annat program. Vi njuter av bordets håvor, samtalar, ser på bilder eller läser någonting.

Syföreningen samlas i Emmaus utrymmen på Backasgatan 54 ca en gång i månaden.

Ta kontakt om du vill ha mer information.