3.7.2018

Ta kontakt

    Ärendet gäller:
    frivilligarbetemedlemskapannat ärende


    Emmaus Helsingfors upprätthåller ett register över sina medlemmar och frivilliga, innehållande följande data: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och språk (finska/svenska). Registrets enda syfte är att hålla kontakt till och informera föreningens medlemmar och frivilliga. Endast verksamhetsledaren och registerprogrammets ansvariga person har tillgång till registret. Ifall du önskar se dina egna data och korrigera dem, vänligen kontakta kontoret. För mer information, se vår integritetspolicy.