11.7.2018

Europa

Estland: Katikoti, ett hem för utvecklingsstörda

I Kohila, i Estland, stöder vi ett hem för utvecklingsstörda Katikoti samt ett stödcenter för åldringar som upprätthålls av samma stiftelse. Vi gör detta i samarbete med föreningen Toivo ja Rauha ry.

I Katikoti bor fjorton utvecklingsstörda vuxna i hemliknande förhållanden i ett hus som tidigare tjänade som semestervilla för sovjeteliten. Tillsammans med husets invånare har vi renoverat detta idylliska men ganska nedslitna hus. Vi ger också ekonomiskt stöd, samt möbler och andra saker för att förbättra boendestandarden. Under de senaste åren har vi också hjälpt Katikoti att starta ett arbetscenter.

Stödcentret för åldringar i Kohila upprätthåller en loppmarknad för att finansiera matservice för åldringarna. Åldringarna kan komma till stödcentret för att tillbringa dagen och för att träffa varandra. Vi hjälper stödcentret genom att donera möbler och hushållssaker.

Litauen: Arbete mot människohandel

Mer än 1000 litauiska kvinnor och flickor faller årligen offer för människohandel, ca 400 av dem är 14-18-åringar.

Alltsedan år 2004 har MPFSC (Missing Persons’ Families Support Centre) i Litauen medels flickgrupper strävat att stärka unga flickors självkänsla och på så sätt förhindra att de faller offer för människohandel. Grupperna, idag 34 stycken, har haft en positiv inverkan på flickornas liv.

Emmaus Helsingfors stöder verksamheten via Emmaus Europa och betalar kostnaderna för två flickgrupper. Vi var också med om att renovera utrymmena för en ny verksamhetscentral där man har startat bl.a. en loppmarknad.

Polen och Ukraina: Emmaus-kommuniteter för bostadslösa

Emmaus Helsingfors deltar aktivt i Emmaus Europas Polen-Ukraina samarbete. Under flera år har vi givit ekonomiskt stöd till den ukrainska gruppen Emmaus Oselya, som på många sätt hjälper de hemlösa i staden Lvov. Under de senaste åren har vi också gett stöd åt de hemlösas kommunitet Nasha Khata i Ukraina. Emmaus Rzeszow, som har byggt en ny kommunitet för hemlösa i Polen, har också fått ekonomiskt stöd av oss.

Bulgarien: Byprojekt

År 2018 började vi, i samarbete med  Diakonissanstalt stöda romerna i staden Vidin i Bulgarien. Ett syfte har varit att hjälpa den lokala organisationen Drom att inleda en inkomstbringande och sysselsättande verksamhet i form av en loppmarknad. Droms målsättning på sikt är att ge bättre utbildning åt romska ungdomar.

Varudonationer

Tre-fyra gånger om året skickar vi tillsammans med Emmaus Westervik en långtradarlast med kläder och andra varor till Emmaus kontakter i Rumänien och Lettland och till organisationen  Drom i Bulgarien. De säljer sakerna på sina egna loppmarknader och använder försäljningsinkomsterna till socialt och människorättsarbete.