11.7.2018

Europa

Estland: Katikoti, ett hem för utvecklingsstörda

I Kohila, i Estland, stöder vi ett hem för utvecklingsstörda Katikoti samt ett stödcenter för åldringar som upprätthålls av samma stiftelse. Vi gör detta i samarbete med föreningen Toivo ja Rauha ry.

I Katikoti bor fjorton utvecklingsstörda vuxna i hemliknande förhållanden i ett hus som tidigare tjänade som semestervilla för sovjeteliten. Tillsammans med husets invånare har vi renoverat detta idylliska men ganska nedslitna hus. Vi ger också ekonomiskt stöd, samt möbler och andra saker för att förbättra boendestandarden. Under de senaste åren har vi också hjälpt Katikoti att starta ett arbetscenter.

Litauen: Arbete mot människohandel

Mer än 1000 litauiska kvinnor och flickor faller årligen offer för människohandel, ca 400 av dem är 14-18-åringar.

Alltsedan år 2004 har MPFSC (Missing Persons’ Families Support Centre) i Litauen medels flickgrupper strävat att stärka unga flickors självkänsla och på så sätt förhindra att de faller offer för människohandel. Grupperna, idag 34 stycken, har haft en positiv inverkan på flickornas liv.

Emmaus Helsingfors stöder verksamheten via Emmaus Europa och betalar kostnaderna för två flickgrupper.

Polen och Ukraina: Emmaus-kommuniteter för bostadslösa

Emmaus Helsingfors deltar aktivt i Emmaus Europas Polen-Ukraina samarbete. Under flera år har vi givit ekonomiskt stöd till den ukrainska gruppen Emmaus Oselya, som på många sätt hjälper de hemlösa i staden Lvov. Under de senaste åren har vi också gett stöd åt de hemlösas kommunitet Nasha Khata i Ukraina. Emmaus Rzeszow, som har byggt en ny kommunitet för hemlösa i Polen, har också fått ekonomiskt stöd av oss.

Varudonationer

Tre-fyra gånger om året skickar vi tillsammans med Emmaus Westervik en långtradarlast med kläder och andra varor till Emmaus kontakter i Östeuropa. De säljer sakerna på sina egna loppmarknader och använder försäljningsinkomsterna till socialt och människorättsarbete.