3.7.2018

Bli medlem

Du är välkommen till Emmaus Helsingfors. Som medlem får du ett par gånger per år medlemsinformation på svenska eller finska efter ditt eget val. Varje år arrangerar vi minst tre möten. På höstmötet fastställer vi verksamhetsplanen som grund för följande års arbete och väljer styrelsemedlemmar. På vårmötet granskar vi resultaten från föregående år. I slutet av året firar forna och nuvarande medlemmar och vänner julfest tillsammans.

Du kan ansluta dig till Emmaus Helsingfors genom att kontakta vårt kontor. Betala medlemsavgiften på kontot FI17 5780 1020 0039 04, referensnr 11112. Medlemsavgiften är 5 – 100 euro efter eget val. Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress i betalningsblankettens fält för meddelanden.

En medlem som har lämplig erfarenhet kan väljas till förtroendeposter i Emmaus Helsingfors, Emmaus Finland eller Emmaus International.