2.7.2018

Finland

Emmaus Helsingfors stöder flera organsationer som jobbar med invandrare, flyktingar, arbetslösa, bostadslösa och utslagna personer i huvudstadsregionen, medels kläd-, sko-, köpkort- och bokdonationer. Bl.a. Vailla vakinaista asuntoa ry, Monika-Naiset liitto, Hirundo och Global Clinic får också ekonomiskt stöd. I mån av möjlighet erbjuder vi också platser för arbetsprövning och jobb med lönestöd i Emmaus.

År 2018-19 var vi med i ett samarbetsprojekt, som med stöd av Europeiska socialfonden hade som syfte att sysselsatta den mest utsatta rörliga befolkningen i tillfälligt arbete och främja deras möjligheter  att få arbete i framtiden bl.a. genom utbildning och nätverk. Projektet genomfördes av Diakonissanstalt, Emmaus Helsingfors och andelslaget Työtä ja toivoa. Emmaus Helsinki fortsätter att stöda rörliga romer genom andelslaget.