3.7.2018

Bli frivillig

I Emmaus verksamhet i huvudstadsregionen deltar en brokig skara entusiaster. Här finns människor i alla åldrar, med utbildning och utan, både veteraner och nybörjare.

Emmaus Helsingfors loppmarknader upprätthålls genom arbetsinsatser av frivilliga. På loppmarknaderna arbetar varje vecka 30 – 40 volontärer i längre eller kortare pass, beroende på livssituation och egna krafter. De yngsta är grundskolelever som genomför sin praoperiod och de äldsta över 80-åriga pensionärer. Arbetet är praktiskt: att tillsammans sortera donerade saker, att prissätta och sälja dem, att bära möbler, att ställa i ordning och städa, att packa biståndsförsändelser, att laga mat och arrangera evenemang osv. All slags kunnande kommer till nytta i Emmaus och man får handledning i alla uppgifter man ska utföra.

I vår fria och toleranta gemenskap kan var och en göra en insats enligt sina möjligheter och krafter, och utnyttja sin förmåga, sin erfarenhet och sina kunskaper.

Alla vi olika människor inom Emmaus förenas av viljan att göra något tillsammans för en rättvisare värld. En Emmaus-volontär uttryckte det så här: ”Det bästa med Emmaus är att man kan utföra ett meningsfullt arbete i egen takt och samtidigt hjälpa och stöda människor som behöver det.”

Ta kontakt om du är intresserad av att arbeta som frivillig inom Emmaus.

De frivilliga berättar

Bertel Backholm: Det finns jobb åt alla

Bertel Backholm kom med i Emmaus verksamhet efter sin pensionering och flytten från Vasa till Helsingfors för cirka tio år sedan. – På hösten var det EU:s dag för frivillig verksamhet och Emmaus deltog i den, minns Bertel.

Bertel som har studerat till elmontör, jobbar som frivillig i Emmaus på elektroniksidan. – Det finns en massa olika apparater. Leksaker, lampor, strykjärn. Först kollar jag om apparaten fungerar, är den säker. Sen putsar och prissätter jag den och sätter den in i butiken, berättar han.

Bertel är till stor hjälp också i andra jobb. Han har gjort installationsarbeten, varit med vid avhämtning av donationer och packat långtradare. Dessutom har han undersökt Emmaus koldioxidavtryck. Vid sidan om det praktiska arbetet är Bertel med i Emmaus styrelse för andra året. Dethär har vidgat hans vyer, speciellt om Emmaus stödprojekt.

Det bästa med Emmaus är enligt Bertel gemenskapen, återvinningen samt föreningens målsättning. – Här finns alltid glada människor, god stämning. Att man strävar att hjälpa de svagaste, är en bra grundvärdering. Hoppet att jag kan underlätta en annan människas liv ger mej motivation i frivilligarbetet. Jag hör inte till dem som går upp på barrikaderna. Genom att jobba flitigt kan man påverka att åtminstone en människas liv blir litet bättre.

Bertel hälsar nya frivilliga välkomna. – Det finns jobb för alla. Välkommen med i vår krets.