3.7.2018

Bli frivillig

I Emmaus verksamhet i huvudstadsregionen deltar en brokig skara entusiaster. Här finns människor i alla åldrar, med utbildning och utan, både veteraner och nybörjare.

Emmaus Helsingfors loppmarknader upprätthålls genom arbetsinsatser av frivilliga. På loppmarknaderna arbetar varje vecka 30 – 40 volontärer i längre eller kortare pass, beroende på livssituation och egna krafter. De yngsta är grundskolelever som genomför sin praoperiod och de äldsta över 80-åriga pensionärer. Arbetet är praktiskt: att tillsammans sortera donerade saker, att prissätta och sälja dem, att bära möbler, att ställa i ordning och städa, att packa biståndsförsändelser, att laga mat och arrangera evenemang osv. All slags kunnande kommer till nytta i Emmaus och man får handledning i alla uppgifter man ska utföra.

I vår fria och toleranta gemenskap kan var och en göra en insats enligt sina möjligheter och krafter, och utnyttja sin förmåga, sin erfarenhet och sina kunskaper.

Alla vi olika människor inom Emmaus förenas av viljan att göra något tillsammans för en rättvisare värld. En Emmaus-volontär uttryckte det så här: – Det bästa med Emmaus är att man kan utföra ett meningsfullt arbete i egen takt och samtidigt hjälpa och stöda människor som behöver det.

Ta kontakt om du är intresserad av att arbeta som frivillig inom Emmaus.

De frivilliga berättar