Anna Sammalkorpi: Jag är spontan och snabb i vändningarna

Anna Sammalkorpi kom till Emmaus som frivillig i september 2012.
– Jag jobbade då som lektor i musik i Stadin ammattiopisto, en utbildningsanstalt inom social- och hälsovård. Jag önskade komma in i en ny gemenskap redan innan pensioneringen.

För Anna var rörelsens obundenhet och solidaritet det viktigaste då hon valde att komma till Emmaus. Nu som pensionär kommer Anna till loppmarknaden i Vallgård ett par gånger i veckan.
– Här kan man göra många slags jobb och de känns alla meningsfulla, de tjänar ju Emmaus syften. Jag gör litet av varje, vad som mest behövs. Jag jobbar med kläder och hemtextiler, lagar mat och dekorerar butiken.
På måndagar då butiken är stängd byter Anna skyltdockornas kläder och dekorerar både bord och skyltfönster.

– Dessutom deltar jag aktivt i syföreningen och liksom de andra syföreningsmedlemmarna sysslar jag också med det hemma. Då kan man följa sin egen tidtabell och jobba i sin egen rytm. Tillsammans med syföreningen deltog jag också i Emmaus Salon-evenemanget i Paris våren 2013.

Anna är full av ideer och bra på att förverkliga dem. När Emmaus ordnar pysselverkstäder t.ex. på Konstens natt hittar Anna på vad som ska göras och ställer upp som handledare. Kärleken till musik och dans är fortsättningsvis en del av Annas liv.
– Dans har hört till mina hobbyn under hela mitt liv, nu har jag hittat en grupp i modern dans för seniorer. Sedan många år deltar jag också i en kör där vi sjunger georgiska sånger.
Ibland sätter Anna sig vid pianot i Vallgårds butik och underhåller såväl de andra frivilliga som kunderna.

Anna deltog ett par år i föreningens styrelse. Till hennes uppgifter idag hör att ta emot nya frivilliga på loppmarknaden i Vallgård.
– Jag tycker att det är viktigt att de nya frivilliga snabbt kommer med i arbetet, så länge som de är ivriga. Jag är spontan och snabb i vändningarna. Jag önskar raskare tag och en välvilligare inställning till nya ideer. Världen förändras i snabb takt, om vi håller fast i gamla tillvägagångssätt, kanske vi sågar av den gren vi sitter på? Smidighet, öppenhet och nätet kännetecknar dagens värld.

Anna har sysslat med återanvändning långt innan hon kom med i Emmaus.
– Jag använder mina kläder så länge som möjligt. Jag tror att återanvändningen säkert kommer att öka i framtiden. Men hur kommer t.ex. textilåteranvändningens vyer att förändras? Kommer människorna i framtiden att föra sina gamla kläder till insamlingspunkter i stället för loppmarknader?

Med tanke på Emmaus framtid och behovet att få med nya aktiva frivilliga efterlyser Anna mera information, så att Emmaus skulle bli mera känt i Helsingfors och att verksamhetens kontinuitet skulle tryggas.