3.7.2018

Emmaus Finland

År 1964 bildades U-landsföreningen Svalorna. Det är den äldsta organisationen inom Emmausrörelsen i Finland. 1966 grundades Understödsföreningen för Emmaus lumpsamlare, sedermera Emmaus Vänner, som numera bär namnet Emmaus Helsingfors. Idag finns det i Finland fyra grupper som hör till Emmaus-rörelsen. Yngst och störst av dem är Emmaus Åland, vars särdrag är ett tätt samarbete med kommunerna.

I slutet av januari 2006 grundades Emmaus Finland som centralorganisation för Emmaus-grupperna i Finland.