Emmaus är… obunden solidarisk en loppmarknad en gemenskap

Aktuellt i Emmaus

Läs här vad som är på gång i Emmaus.

Loppmarknaderna på kartan

Öppettider

Vallgård Drumsö
mån stängt stängt
tis 11-19 11-18
ons 11-17 11-17
tor 11-17 11-17
fre 11-17 11-15
lör 11-15 11-15
sön stängt stängt

Aktuellt på vår Facebook-sida

https://www.emmaushelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/09/Forum_closing_statement_sv.pdf

2 days ago

Emmaus Helsinki

The Emmaus Movement’s
World Forum of Alternatives
led by the most Excluded
in Geneva, 17 to 20 September 2018

JULKILAUSUMA

Kansainvälisen Emmauksen ja sen liittolaisten Sveitsin Geneveen kokoon kutsuma maailman vaihtoehtofoorumi antoi äänen köyhyydessä eläville ja monenlaisen syrjinnän uhreille, jotka haluavat puhua omalla äänellään eivätkä aio alistua siihen, että jotkut väittävät puhuvansa heidän puolestaan tai sijastaan.

Emme hyväksy köyhyydessä eläviä vastaan julistettua sotaa, epätasa-arvon normalisointia, markkinoiden ja voitontavoittelun hallitsevaa asemaa sekä kamppailulla saavutettujen sosiaalietuuksien systemaattista alasajoa.

Meille ensiarvoisen tärkeää on jokaisen ihmisen oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, tulla hyväksytyksi ilman ehtoja sekä keskinäisen jakamisen ja solidaarisuuden voima. Meille antaminen on tärkeämpää kuin saaminen.

Vaadimme vapautta ja itsenäisyyttä kaikille, niin että jokainen voi hallita omaa elämäänsä ja olla osallisena yhteiskunnassa. Korostamme köyhyydessä elävien ihmisten keskeistä roolia muutosprosessissa.

Tiedämme, että oikeudenmukaisempi maailma on mahdollinen: maailma, joka rakentuu solidaarisuudelle, varallisuuden uusjaolle ja demokratian kunnioitukselle.

Taistelemme yhteiskunnallisen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden puolesta tavoitteena kestävä maailma, jonka talousjärjestelmä on eettinen, solidaarinen ja ihmiskuntaa palveleva ja jossa vallitsee rauha, liikkumisen ja asuinpaikan vapaus ja viimekädessä universaali kansalaisuus.

Vaadimme paikallisia ja kansallisia vaaleilla valittuja edustajia sekä kansainvälisiä ja alueellisia julkisia instituutioita kantamaan vastuunsa yhteisen hyvän varjelijoina ja lopettamaan puhtaan voitontavoittelun kuten monikansallisten yhtiöiden tukemisen.

Kehotamme kansalaisia olemaan aktiivisia päättäjien suhteen kaikilla tasoilla ja luomaan uusia demokraattisia käytäntöjä.

Me olemme yhteydessä kaikkea syrjäyttämistä vastaan taistelevien voimien ja liikkeiden kanssa ja pyrimme muodostamaan tarpeellisia liittolaissuhteita taistelun tehostamiseksi.

"Pelkkä toimeen tarttuminen ei riitä. Meidän täytyy voittaa eli toimia tehokkaammin kuin ne voimat, jotka liikkuvat päinvastaiseen suuntaan." Abbé Pierre

Geneve 20. syyskuuta, 2018
...

The Emmaus Movement’s
World Forum of Alternatives
led by the most Excluded
in Geneva, 17 to 20 September 2018

JULKILAUSUMA

Kansainvälisen Emmauksen ja sen liittolaisten Sveitsin Geneveen kokoon kutsuma maailman vaihtoehtofoorumi antoi äänen köyhyydessä eläville ja monenlaisen syrjinnän uhreille, jotka haluavat puhua omalla äänellään eivätkä aio alistua siihen, että jotkut väittävät puhuvansa heidän puolestaan tai sijastaan.

Emme hyväksy köyhyydessä eläviä vastaan julistettua sotaa, epätasa-arvon normalisointia, markkinoiden ja voitontavoittelun hallitsevaa asemaa sekä kamppailulla saavutettujen sosiaalietuuksien systemaattista alasajoa.

Meille ensiarvoisen tärkeää on jokaisen ihmisen oikeus kokea itsensä arvokkaaksi, tulla hyväksytyksi ilman ehtoja sekä keskinäisen jakamisen ja solidaarisuuden voima. Meille antaminen on tärkeämpää kuin saaminen.

Vaadimme vapautta ja itsenäisyyttä kaikille, niin että jokainen voi hallita omaa elämäänsä ja olla osallisena yhteiskunnassa. Korostamme köyhyydessä elävien ihmisten keskeistä roolia muutosprosessissa.

Tiedämme, että oikeudenmukaisempi maailma on mahdollinen: maailma, joka rakentuu solidaarisuudelle, varallisuuden uusjaolle ja demokratian kunnioitukselle.

Taistelemme yhteiskunnallisen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden puolesta tavoitteena kestävä maailma, jonka talousjärjestelmä on eettinen, solidaarinen ja ihmiskuntaa palveleva ja jossa vallitsee rauha, liikkumisen ja asuinpaikan vapaus ja viimekädessä universaali kansalaisuus.

Vaadimme paikallisia ja kansallisia vaaleilla valittuja edustajia sekä kansainvälisiä ja alueellisia julkisia instituutioita kantamaan vastuunsa yhteisen hyvän varjelijoina ja lopettamaan puhtaan voitontavoittelun kuten monikansallisten yhtiöiden tukemisen.

Kehotamme kansalaisia olemaan aktiivisia päättäjien suhteen kaikilla tasoilla ja luomaan uusia demokraattisia käytäntöjä.

Me olemme yhteydessä kaikkea syrjäyttämistä vastaan taistelevien voimien ja liikkeiden kanssa  ja pyrimme muodostamaan tarpeellisia liittolaissuhteita taistelun tehostamiseksi.

Pelkkä toimeen tarttuminen ei riitä. Meidän täytyy voittaa eli toimia tehokkaammin kuin ne voimat, jotka liikkuvat päinvastaiseen suuntaan. Abbé Pierre

Geneve 20. syyskuuta, 2018

6 days ago

Emmaus Helsinki

Vallilan myymälän korjausompelupalvelu on tauolla 22.9.-15.10. ...

Vallilan myymälän korjausompelupalvelu on tauolla 22.9.-15.10.
Load more