3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2020 gav vi 92 889 euro i ekonomiskt stöd, ca. 29 % av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt 1270 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Polen, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1200 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2021 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

 • Parivartan-samarbete: 10000 euro
 • Cuna Nazareths daghem: 3000 euro
 • Cuna Nazareths återvinningscentral, för rapportering till Svalorna: 500 euro
 • Emmaus Internationals solidaritetsfond: försäljningsintäkterna från FN-dagen 1400 euro

I Finland

 • Monika-Naiset liitto ry: 2000 euro
 • Käymäläseura Huussi ry försäljningsintäkterna på internationella vattendagen: 1260 euro
 • Diakonissanstalts dagcenter Hirundo försäljningsintäkterna på romernas nationaldag 8.4: 1000 euro
 • Helsingfors Diakonissanstalt för lönekostnader av Keikkapooli koordinator: 13 500 euro
 • Vva ry: 2000 euro
 • KRIS: 2000 euro
 • Global Clinic försäljningsintäkterna på internationella dagen för mänskliga rättigheter: 2000 euro

I Europa

 • Brat Albert Emmausgruppen i Polen för att köpa ny bil: 1000 euro
 • Drom i Bulgarien: 15850 euro
 • Emmaus Oselya i Ukraina för att bygga staket: 1000 euro
 • Nasha khata i Ukraina: 12000 euro
 • MPFSC i Litauen: 4000 euro

Katastrofhjälp

 • Emmaus International för att hjälpa grupper som drabbats av Covid-epidemin i Indien: 1000 euro
 • Läkare Utan Gränser för att hjälpa Afghanistan: 2000 euro

Materiellt stöd har vi år 2021 gett till

 • Hermanstads diakonihus 13 kollin kläder m.m.
 • Drumsö Lågstadieskolas bibliotek: 72 barn- och ungdomsböcker
 • KRIS: 20 köpkort a 20 euro
 • Emmaus grupp i Lettland: 1031 kollin kläder, skor och husgeråd
 • Lilinkotisäätiö: 18 kollin kläder och skor
 • Hirundo: 2 kollin sovpåsar
 • Sininauhasäätiö: 10 badhanddukar
 • Vva: 4 köpkort a 50 euro och 10 köpkort a 20 euro
 • Organisationen Drom i Bulgarien: 503 kollin kläder, husgeråd m.m.
 • Turvapaikanhakijoiden Tuki ry (Tutu): 20 köpkort a 20 euro och 13 kollin barntillbehör
 • Monika-Naiset liitto ry: 20 köpkort a 20 euro
 • Emmaus grupp i Rumänien: 569 kollin kläder, skor, husgeråd m.m.
 • Bildkonstgrupp för barn i Annantalo: 5 kollin pysseltillbehör