3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2017 gav vi lite över 130 000 euro i ekonomiskt stöd, en tredjedel av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt ca 2000 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Emmaus-grupper i Polen och Rumänien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 2820 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2018 har vi ett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

  • Byprojekt i Bulgarien: 18 750 euro
  • Katikoti i Estland för renovering av huset: 20 000 euro
  • Katikoti i Estland för verksamhetskostnader: 4969 euro
  • Emmaus Oselya i Ukraina: 2000 euro
  • Nasha Khata i Ukraina för att stöda jordbruksaktiviteter: 2000 euro
  • MPFSC i Litauen för att stöda flickgrupper mot människohandel: 2000 euro

Till katastrofhjälp

  • Emmaus International för rohingya-flyktingar i Bangladesh: 1000 euro

Materiellt stöd har vi år 2018 gett till