3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2021 gav vi 87 829 euro i ekonomiskt stöd, ca. 27 % av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt 2156 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Lettland, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1600 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2022 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

 • Katikoti i Estland försäljningsintäkterna på alla hjärtans dag: 1200 euro
 • Katikoti i Estland remontkostnader: 4416 euro
 • Emmaus Europa’s Ukraine Fund för att hjälpa flyktingar: 2000 euro
 • Läkare utan gränser: solidaritetsveckans försäljningsinkomst för att hjälpa krigets offer i Ukraina: 7000 euro
 • Drom i Bulgarien: 13 032 euro
 • Roma Women Fund Chiricli i Ukraina: 2390 euro

Materiellt stöd har vi år 2022 gett till

 • Lilinkotisäätiö: 11 kollin kläder och skor
 • Emmaus-gruppen i Rumänien: 647 kollin kläder, skor, hemtextilier och husgeråd
 • Stop Huumeille ry: 3 köpkort á 20 euro
 • Sininauhasäätiö: 15 st. badhanddukar
 • Monika-Naiset liitto ry : 1 kolli leksaker, barnvagn och 20 köpkort á 20 euro
 • Emmausgruppen i Rzeszow i Polen: 548 kollin kläder, skor, hemtextilier och husgeråd
 • Hjälpcenter för ukrainare 20 köpkort á 10 euro och 20 köpkort á 20 euro
 • Förening Drom i Vidin, Bulgarien: 578 kollin kläder, skor och husgeråd
 • Drumsö församlings diakoni: 10 köpkort á 10 euro och 20 köpkort á 20 euro
 • Emmausgruppen i Lettland: 342 kollin kläder, skor, hemtextilier och husgeråd