3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2018 gav vi lite över 150 000 euro i ekonomiskt stöd, över en fjärdedel av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt ca 1600 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Emmaus-grupper i Lettland och Rumänien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 2160 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2019 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

Till katastrofhjälp

Materiellt stöd har vi år 2019 gett till