3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2021 gav vi 87 829 euro i ekonomiskt stöd, ca. 27 % av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt 2156 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Lettland, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1600 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2022 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

  • Katikoti i Estland försäljningsintäkterna på alla hjärtans dag: 1200 euro
  • Emmaus Europa’s Ukraine Fund för att hjälpa flyktingar: 2000 euro
  • Läkare utan gränser: solidaritetsveckans försäljningsinkomst för att hjälpa krigets offer i Ukraina: 7000 euro
  • Drom i Bulgarien: 7032 euro

Materiellt stöd har vi år 2022 gett till