3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2020 gav vi 92 889 euro i ekonomiskt stöd, ca. 29 % av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt 1270 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Polen, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1200 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2021 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

 • Brat Albert Emmausgruppen i Polen för att köpa ny bil: 1000 euro
 • Drom i Bulgarien: 11150 euro

Katastrofhjälp

 • Emmaus International för att hjälpa grupper som drabbats av Covid-epidemin i Indien : 1000 euro

Materiellt stöd har vi år 2021 gett till

 • Hermanstads diakonihus 13 kollin kläder m.m.
 • Drumsö Lågstadieskolas bibliotek: 72 barn- och ungdomsböcker
 • KRIS: 15 köpkort a 20 euro
 • Emmaus grupp i Lettland: 1031 kollin kläder, skor och husgeråd
 • Lilinkotisäätiö: 12 kollin kläder och skor
 • Hirundo: 2 kollin sovpåsar
 • Sininauhasäätiö: 10 badhanddukar
 • Vva: 4 köpkort a 50 euro och 10 köpkort a 20 euro
 • Organisationen Drom i Bulgarien: 503 kollin kläder, husgeråd m.m.