3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2022 gav vi 96 632 euro i ekonomiskt stöd, ca. 33 % av alla försäljningsintäkter, och sammanlagt 2132 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Polen, Lettland, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi 93 köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1650 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2023 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

Katastrofhjälp

Materiellt stöd har vi år 2023 gett till

 • Niemikotisäätiö: 2 köpkort á 20 euro
 • Monika-Naiset: 1 barnstol
 • Illusia dagcenter: 2 kollin kaffekoppar
 • Emmausgruppen Lublin i Polen: 607 kollin kläder, hemtextilier, skor, husgeråd etc.
 • Emmausgruppen Rzeszow i Polen: 648 kollin kläder, hemtextilier, skor, husgeråd etc.
 • Helsingfors Diakonissanstalts dagcenter Hirundo: 1 köpkort á 50 euro
 • Hjälpcenter för ukrainare: 11 kollin kläder och 1 kolli husgeråd
 • Monika-Naiset Liitto, skyddshemmet Mona: 20 köpkort á 20 euro
 • Daghemmet på Drumsö: 1 kolli färgpennor och 1 kolli böcker
 • Silmäasema: 2 kollin glasögon för att skickas till u-länder
 • Ukraina: 25 kollin sovsäckar, tält, verktyg etc.
 • Våra gemensamma barn Ilola-hemmet: 3 kollin barnutrustning och leksaker
 • Lågstadieskolor: 6 kollin sportredskap för barn
 • Emmausgruppen i Lettland: 526 kollin kläder, skor, hemtextilier och husgeråd