3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2019 gav vi lite ca 120 000 euro i ekonomiskt stöd, över 28 % av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt över 1400 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Lettland och Bulgarien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1200 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2020 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

Katastrofhjälp

  • Emmaus International för att hjälpa grupper som drabbats av Covid-epidemin: 3000 euro

Materiellt stöd har vi år 2020 gett till