3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2022 gav vi 96 632 euro i ekonomiskt stöd, ca. 33 % av alla försäljningsintäkter, och sammanlagt 2132 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Polen, Lettland, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi 93 köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1650 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2023 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

  • Käymäläseura Huussi ry Vattendagens försäljning: 1084 euro för att konstruera WC-utrymmen till en skola i södra Sambian

I Finland

I Europa

Katastrofhjälp

Materiellt stöd har vi år 2023 gett till

  • Helsingfors Diakonissanstalts dagcenter Hirundoon: 1 köpkort 50 euro
  • Hjälpcenter för ukrainare: 11 kollin kläder och 1 kolli husgeråd
  • Monika-Naiset Liitto, skyddshemmet Mona: 20 köpkort á 20 euro
  • Daghemmet på Drumsö: 1 kolli färgpennor
  • Silmäasema: 2 kollin glasögon för att skickas till u-länder
  • Ukraina: 25 kollin sovsäckar, tält, verktyg etc.
  • Våra gemensamma barn Ilola-hemmet: 3 kollin barnutrustning och leksaker
  • Munkkiniemen ala-asteen koulu: 3 kollin skridskor och hjälmar för barn