3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2022 gav vi 96 632 euro i ekonomiskt stöd, ca. 33 % av alla försäljningsintäkter, och sammanlagt 2132 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Polen, Lettland, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi 93 köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1650 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2023 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

I Europa

Katastrofhjälp

Materiellt stöd har vi år 2023 gett till