3.7.2018

Vart går pengarna

Alla varor på våra loppmarknader är donationer som säljs med frivilliga krafter. Inkomsterna används till att betala våra omkostnader och till att stöda våra samarbetspartners projekt i u-länder, i hemlandet och i Europa.

År 2020 gav vi 92 889 euro i ekonomiskt stöd, ca. 29 % av detta till inhemska mottagare, och sammanlagt 1270 kollin i materiell hjälp i hemlandet och till Polen, Rumänien och Bulgarien. Dessutom gav vi köpkort till Emmaus butiker för ett värde av 1200 euro till mindre bemedlade personer via olika föreningar i huvudstadsregionen. I verksamhetsberättelserna hittar du information om vart stödet har gått under tidigare år.

År 2021 har vi gett följande ekonomiska understöd

Till biståndsarbete

I Finland

Materiellt stöd har vi år 2021 gett till

  • Hermanstads diakonicenter 8 kollin kläder m.m.
  • Drumsö Lågstadieskolas bibliotek: 72 barn- och ungdomsböcker
  • KRIS: 12 köpkort a 20 euro
  • Emmaus grupp i Lettland: 1031 kollin kläder, skor och husgeråd
  • Lilinkotisäätiö: 8 kollin kläder