1.8.2018

Som varudonator

Emmaus Helsingfors får intäkter för sin verksamhet genom att sälja donerade begagnade varor på våra två loppmarknader. Då du donerar saker eller handlar som kund är du en länk i Emmaus solidaritetskedja.

Här får du mer information om att donera varor.