3.7.2018

Emmaus Helsingfors

År 1966 grundades Understödsföreningen för Emmaus lumpsamlare, en religiöst oavhängig och opolitisk organisation som senare fick namnet Emmaus Vänner, numera Emmaus Helsingfors. Syftet var att samla människor som ville göra något konkret för en rättvisare värld. Enligt modell från Frankrike bildades först en kommunitet för bostadslösa män. Sedan år 1986 har det främst handlat om frivilligarbete. Emmaus verksamhet har hela tiden finansierats med att samla in och sälja donerade använda saker. Viljan att förändra världen och oron för miljön förenar Emmausmänniskorna och också många av dem som ger saker eller köper varor på våra loppmarknader. Idag har vår levande organisation drygt 170 medlemmar och cirka 90 frivilliga som driver två loppmarknader i Vallgård och på Drumsö tillsammans med fyra avlönade medarbetare. Kort om vår verksamhet år 2022.

Våra värderingar

Emmaus Helsingfors verksamhet styrs av den internationella Emmaus-rörelsens gemensamma dokument, av vilka manifestet som antogs i Bern 1969 är det viktigaste.

Solidaritet. Vi tar alltid parti för de människor som är svagast och vi deltar i deras kamp för rättvisa. Principen för vår stödverksamhet är att hjälpa människor att hjälpa sig själv. Vi är dock medvetna om att vi också själv behöver hjälp: vi hjälper och blir samtidigt hjälpta.

Ansvar för människorna och miljön. Vi känner vårt ansvar för människor – både nära och fjärran – som behöver vårt stöd, för miljön och för kommande generationer. Vi motarbetar miljöförstöring, engångskultur och överdriven konsumtion. Med vår verksamhet vill vi ge ett exempel på ett alternativt sätt att leva.

Gemenskap. Emmaus arbetsgemenskap är viktig för oss. Vi får arbeta tillsammans för viktiga ändamål och samtidigt fylls vårt eget liv av glädje och betydelse. I Emmaus’ arbetsgemenskap ser vi olikheterna som en rikedom, vi välkomnar alla och försöker vara öppna och ärliga i hela vår verksamhet.

Styrelse

År 2023 består Emmaus Helsingfors styrelse av följande personer:

Marja Keskitalo-Ojala, hallituksen puheenjohtaja
Helka Ahava
Satu Dolk
Sanni Hanbli
Henri Holmberg
Marjatta Hämäläinen
Phill Lewis
Hanna-Leena Nuutinen
Pauline Stenberg
Hilkka Vesterinen

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022
Bokslut 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Bokslut 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Bokslut 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Bokslut 2017

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2017

Budget 2023