3.7.2018

Emmaus Helsingfors

År 1966 grundades Understödsföreningen för Emmaus lumpsamlare, en religiöst oavhängig och opolitisk organisation som senare fick namnet Emmaus Vänner, numera Emmaus Helsingfors. Syftet var att samla människor som ville göra något konkret för en rättvisare värld. Enligt modell från Frankrike bildades först en kommunitet för bostadslösa män. Sedan år 1986 har det främst handlat om frivilligarbete. Emmaus verksamhet har hela tiden finansierats med att samla in och sälja donerade använda saker. Viljan att förändra världen och oron för miljön förenar Emmausmänniskorna och också många av dem som ger saker eller köper varor på våra loppmarknader. Idag har vår levande organisation lite över 160 medlemmar och cirka 100 frivilliga som driver två loppmarknader i Vallgård och på Drumsö tillsammans med fyra avlönade medarbetare.

Våra värderingar

Emmaus Helsingfors verksamhet styrs av den internationella Emmaus-rörelsens gemensamma dokument, av vilka manifestet som antogs i Bern 1969 är det viktigaste.

Solidaritet. Vi tar alltid parti för de människor som är svagast och vi deltar i deras kamp för rättvisa. Principen för vår stödverksamhet är att hjälpa människor att hjälpa sig själv. Vi är dock medvetna om att vi också själv behöver hjälp: vi hjälper och blir samtidigt hjälpta.

Ansvar för människorna och miljön. Vi känner vårt ansvar för människor – både nära och fjärran – som behöver vårt stöd, för miljön och för kommande generationer. Vi motarbetar miljöförstöring, engångskultur och överdriven konsumtion. Med vår verksamhet vill vi ge ett exempel på ett alternativt sätt att leva.

Gemenskap. Emmaus arbetsgemenskap är viktig för oss. Vi får arbeta tillsammans för viktiga ändamål och samtidigt fylls vårt eget liv av glädje och betydelse. I Emmaus’ arbetsgemenskap ser vi olikheterna som en rikedom, vi välkomnar alla och försöker vara öppna och ärliga i hela vår verksamhet.

Sammandrag av verksamheten år 2023

Solidaritetsarbete

 • vi gav 26% av försäljningsintäkterna, i allt 86 215 €, som stöd till internationellt och inhemskt solidaritetsarbete
 • de största mottagarna var romernas människorättsorganisation Drom i Bulgarien, de krigsdrabbade i Ukraina och Gaza, Katikoti-hemmet för förståndshandikappade i Estland samt andelslaget Työtä ja toivoa (Arbete och hopp), som förmedlar jobb åt invandrare i Finland
 • vi gav i allt 1800 kollin, dvs ca 18 000 kg, i materiell hjälp till Emmaus grupper i Öst-Europa samt i hemlandet
 • vi gav köpkort till ett värde av 530 €, som berättigar till inköp i Emmaus butiker.

Ansvar för människor och miljön

 • vi tog emot donerade varor och återvann dem så etiskt och ekologiskt som möjligt
 • miljöbesparingar från våra butiker år 2023: 1 058 000 kilo fasta resurser och 194 000 kilo koldioxid
 • vi lyfte fram återanvändning på Drumsös återanvändningsjippo och på Drumsö-dagen
 • vår reparationssömmerska och frivilliga reparerade kläder och textiler
 • syföreningen tillverkade nytt av gammalt 
 • vi arbetade tillsammans med Vattuniemi lågstadieskolans miljöagenter
 • vi är med i Kolneutrala Drumsö projektet.

Gemenskap

112 frivilliga arbetade 14 000 timmar, dvs 269 timmar/vecka och vi gav arbete åt 28 personer:

 • två heltidsanställda och två deltidsanställda arbetstagare
 • fem sommarjobbare
 • tre som fick lönestöd
 • fyra personer i arbetsprövning
 • en person i samhällstjänst
 • elva praktikanter.

Samarbete

 • solidaritetsprojekten utfördes i samarbete med Svalorna och Diakonissanstalten
 • samarbete med andra lokala aktörer såsom utbildningsinstitutioner, församlingen och småföretag etc.
 • samarbete i circulär ekonomi inom andelslaget Second Hand Market, nätverket RENET och Drumsö-sällskapet.

Vi tackar alla som jobbar inom Emmaus, alla som donerar varor och alla som handlar hos oss, för ert stöd!

Styrelse

År 2024 består Emmaus Helsingfors styrelse av följande personer:

Marja Keskitalo-Ojala, styrelsens ordförande
Helka Ahava
Satu Dolk
Päivi Hujanen
Marjatta Hämäläinen
Phill Lewis
Hanna-Leena Nuutinen
Helena Piipponen
Pauline Stenberg
Hilkka Vesterinen

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023
Bokslut 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Bokslut 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Bokslut 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Bokslut 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Bokslut 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2024
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2018

Budget 2024