2.7.2018

Emmaus Helsinki

Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Emmauksen lumpunkerääjien kannatusyhdistys, sittemmin Emmaus Ystävät, nykyiseltä nimeltään Emmaus Helsinki,  perustettiin vuonna 1966 kokoamaan yhteen ihmisiä, jotka halusivat tehdä jotakin konkreettista oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ranskan mallin mukaan se oli alussa asunnottomien miesten yhteisö, vuodesta 1986 työtä on tehty pääosin vapaaehtoisvoimin. Emmauksen toimintaa on koko ajan rahoitettu keräämällä ja myymällä lahjoitettua käytettyä tavaraa. Halu muuttaa maailmaa ja huoli ympäristön tilasta yhdistää emmauslaisia ja myös monia meille tavaraa lahjoittavia sekä kirpputoriemme asiakkaita.  Nykyään vireässä yhdistyksessämme on reilu 160 jäsentä ja n. 100  vapaaehtoista, jotka pyörittävät kahta kirpputoria Vallilassa ja Lauttasaaressa yhdessä neljän palkatun työntekijän kanssa.

Arvomme

Emmaus Helsingin toimintaa ohjaavat Emmaus-liikkeen yhteiset asiakirjat, joista tärkein on vuonna 1969 Bernissä hyväksytty manifesti.

Solidaarisuus. Olemme aina heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolella ja osallistumme heidän kamppailuunsa oikeudenmukaisuuden puolesta. Tukitoimintamme periaate on auttaa ihmisiä auttamaan itseään. Tiedostamme kuitenkin, että olemme myös itse avuntarvitsijoita: autamme ja tulemme samalla autetuiksi.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä. Tunnemme vastuumme lähellä ja kaukana olevista tukeamme tarvitsevista ihmisistä, ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Vastustamme luonnonvarojen tuhlaamista, kertakäyttökulttuuria ja kerskakulutusta. Haluamme toiminnallamme antaa esimerkin vaihtoehtoisesta tavasta elää.

Yhteisöllisyys. Emmauksen työyhteisö on meille tärkeä. Saamme tehdä yhdessä työtä tärkeiden asioiden puolesta, ja samalla omaan elämäämme tulee iloa ja merkitystä. Emmauksen työyhteisössä näemme erilaisuuden rikkautena, toivotamme kaikki tervetulleiksi ja pyrimme olemaan kaikessa toiminnassamme avoimia ja rehellisiä.

Yhteenveto toiminnastamme vuonna 2023

Solidaarisuustyö

 • myyntituloista annoimme 26 prosenttia kansainväliseen ja kotimaiseen solidaarisuustyöhön, yhteensä 86 215 €
 • suurimmat avunsaajat olivat romanien ihmisoikeusjärjestö Drom Bulgariassa, Ukrainan ja Gazan sodista kärsineet, kehitysvammaisten Katikoti Virossa ja maahanmuuttajia työllistävä Osuuskunta Työtä ja toivoa Suomessa
 • tavara-apua annoimme Itä-Euroopan Emmaus-ryhmille ja kotimaahan yhteensä 1800 kollia eli noin 18 000 kiloa
 • ostokortteja Emmauksen myymälöihin annoimme 530 euron arvosta.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

 • otimme vastaan lahjoitettua tavaraa ja kierrätimme sen mahdollisimman eettisesti ja ekologisesti
 • myymälöidemme ympäristösäästöt vuonna 2023: 1 058 000 kiloa kiinteitä luonnonvaroja ja 194 000 kiloa hiilidioksidia
 • pidimme esillä kierrätystä  mm. Lauttasaaren kierrätysriehassa ja Lauttasaari-päivässä
 • korjausompelija ja vapaaehtoiset korjasivat vaatteita ja tekstiilejä
 • ompeluseura teki uusiotuotteita
 • teimme yhteistyötä Vattuniemen ala-asteen ympäristöagenttien kanssa
 • olimme mukana Hiilineutraali Lauttasaari -hankkeessa.

Yhteisöllisyys

Vuoden aikana 112 vapaaehtoista teki 14 000 tuntia vapaaehtoistyötä eli 269 tuntia viikossa ja 28 henkilöä oli Emmauksessa töissä tai sai tukea työllistymiseen:

 • kaksi kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista palkattua työntekijää
 • viisi kesätyöntekijää
 • kolme palkkatukea saanutta
 • neljä työkokeilijaa
 • yksi yhdyskuntapalvelua suorittanut
 • 11 harjoittelijaa.

Yhteistyö

 • solidaarisuustyöhankkeet yhteistyössä erityisesti Pääskyjen ja Diakonissalaitoksen kanssa
 • yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa kuten oppilaitokset, seurakunta ja pienyritykset
 • kiertotalousyhteistyö: Second Hand Market Osuuskunta, kiertotalousverkosto RENET, Lauttasaari-seura.

Kiitämme tuesta kaikkia emmauslaisia, lahjoittajia ja myymälöidemme asiakkaita!

Hallitus

Vuonna 2024 Emmaus Helsinki ry:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Marja Keskitalo-Ojala, hallituksen puheenjohtaja
Helka Ahava
Satu Dolk
Päivi Hujanen
Marjatta Hämäläinen
Phill Lewis
Hanna-Leena Nuutinen
Helena Piipponen
Pauline Stenberg
Hilkka Vesterinen

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2023
Tilinpäätös 2023
Toimintakertomus 2022
Tilinpäätös 2022
Toimintakertomus 2021
Tilinpäätös 2021
Toimintakertomus 2020
Tilinpäätös 2020
Toimintakertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Toimintakertomus 2018
Tilinpäätös 2018

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2024
Toimintasuunnitelma 2023
Toimintasuunnitelma 2022
Toimintasuunnitelma 2021
Toimintasuunnitelma 2020
Toimintasuunnitelma 2019
Toimintasuunnitelma 2018

Budjetti 2024