Bertel Backholm: Det finns jobb åt alla

Bertel Backholm kom med i Emmaus verksamhet efter sin pensionering och flytten från Vasa till Helsingfors för cirka tio år sedan. – På hösten var det EU:s dag för frivillig verksamhet och Emmaus deltog i den, minns Bertel.

Bertel som har studerat till elmontör, jobbar som frivillig i Emmaus på elektroniksidan. – Det finns en massa olika apparater. Leksaker, lampor, strykjärn. Först kollar jag om apparaten fungerar, är den säker. Sen putsar och prissätter jag den och sätter den in i butiken, berättar han.

Bertel är till stor hjälp också i andra jobb. Han har gjort installationsarbeten, varit med vid avhämtning av donationer och packat långtradare. Dessutom har han undersökt Emmaus koldioxidavtryck. Vid sidan om det praktiska arbetet är Bertel med i Emmaus styrelse för andra året. Dethär har vidgat hans vyer, speciellt om Emmaus stödprojekt.

Det bästa med Emmaus är enligt Bertel gemenskapen, återvinningen samt föreningens målsättning. – Här finns alltid glada människor, god stämning. Att man strävar att hjälpa de svagaste, är en bra grundvärdering. Hoppet att jag kan underlätta en annan människas liv ger mej motivation i frivilligarbetet. Jag hör inte till dem som går upp på barrikaderna. Genom att jobba flitigt kan man påverka att åtminstone en människas liv blir litet bättre.

Bertel hälsar nya frivilliga välkomna. – Det finns jobb för alla. Välkommen med i vår krets.