Emmauksen tapa toimia kehitysyhteistyössä on antaa pitkäjänteistä tukea kumppaneiden omille hankkeille paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

EMMAUS C.O.R.D.I.S JOHANNESBURGISSA

Emmaus Helsingillä on uusi kumppani Afrikassa

Cordis-järjestön (Christian Outreach Done in Solidarity) perusti ranskalainen lähetyspappi isä Louis 1999 auttamaan syrjäytyneitä ihmisiä muun muassa luomalla heille ansiomahdollisuuksia. Isä Louis tunsi ranskalaisena Emmauksen, ja viisi vuotta myöhemmin Cordis liittyi Emmaukseen. Vuonna 2009 Cordis joutui vakavaan kriisiin, kun isä Louis murhattiin ryöstön yhteydessä. Vuonna 2012 Cordisin hallitus uudistettiin, ja ryhmä on nyt vähitellen pääsemässä uudestaan jaloilleen.

Emmaus Cordis omistaa 8 hehtaarin maa-alueen Johannesburgin eteläpuolella Orange Farm -nimisellä alueella. Cordisin maalla on useita rakennuksia, viljelyyn kelpaavaa maata ja tiilin valmistukseen tarvittavat koneet ja kuivatusalustat.

Cordisin tärkein tuloa tuottava toiminta on tiilien valmistus. Lisäksi Cordis kerää Johannesburgin alueelta lahjoitettua käytettyä tavaraa, joka lajitellaan, hinnoitellaan ja myydään yhdistyksen kirpputorilla Orange Farmissa. Kansainvälisen Emmauksen lahjoitusvaroin on ostettu kuorma-auto, jolla tavaraa noudetaan.

Emmaus Helsingin edustajat vierailivat Cordisissa tammikuussa 2013 tutustumassa toimintaan ja Cordisin suunnitelmiin. Päätimme alkaa tukea Cordisia toiminnan vakiinnuttamisessa. Ongelmana on ollut mm. tiilien laatuvaihtelu ja kyvyttömyys vastata kysyntään raakamateriaalien puutteen vuoksi. Vuonna 2013 Emmaus Helsingin lahjoittamalla 6000 eurolla Cordis on voinut kasvattaa tuotantokapasiteettia ja tehostaa tuotantoa. Myös lisää työntekijöitä on voitu palkata, ja heitä on nyt 15. Heille voidaan taata 12-22 päivää töitä kuussa, ja he ovat alkaneet saada myös välipalaa ja lounasta. Cordislaisissa on herännyt usko tulevaisuuteen ja myös yhteishenki on parantunut. Ongelma, johon Cordis etsii ratkaisua, on tiilien valmistukseen tarvittavan tuhkan hankkiminen edullisesti ja luotettavalta toimittajalta.