Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen liike, jonka tehtävänä on auttaa kärsiviä ja siten edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

EMMAUS HELSINKI RY:n HALLITUS

Vuonna 2018 Emmaus Helsinki ry:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Helka Ahava, hallituksen puheenjohtaja
Mika Aalto-Setälä
Henri Holmberg
Ulla Hoyer
Pirjo Kivelä
Irma Lahdensuo
Anton Linder
Maija Ojala
Anna Sammalkorpi
Ulla Siljander
Pola Stenberg
Marianne von Knorring