Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen liike, jonka tehtävänä on auttaa kärsiviä ja siten edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

EMMAUS HELSINKI RY:n HALLITUS

Vuonna 2017 Emmaus Helsinki ry:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Anu Lähde, hallituksen puheenjohtaja
Helka Ahava
Henri Holmberg
Pirjo Kivelä
Irma Lahdensuo
Phill Lewis
Anton Linder
Maija Ojala
Anna Sammalkorpi
Ulla Siljander
Pola Stenberg
Marianne von Knorring