Emmaus on mahdollisuus erilaisille ja eri-ikäisille ihmisille tehdä mielekästä työtä omien kykyjensä ja voimiensa mukaan tasa-arvoisemman maailman puolesta.

LIETTUA

Tyttöryhmät ihmiskauppaa vastaan

Liettuassa yli 1000 naista ja tyttöä joutuu vuosittain ihmiskaupan uhreiksi, heistä n. 400 on 14-18-vuotiaita.

Liettuassa toimivissa tyttöryhmissä on vuodesta 2004 alkaen pyritty vahvistamaan nuorten tyttöjen itsetuntoa ja näin estämään heitä joutumasta ihmiskaupan uhreiksi. Ryhmillä, joita on nykyään 34, on ollut myönteinen vaikutus tyttöjen elämään.

Emmaus Helsinki tukee toimintaa Emmaus Euroopan kautta ja maksaa kahden tyttöryhmän toimintakustannukset.